Roermond
Topografische atlas roermond
· ?
· Aelius Everhardus Vorstius, medicnae prefessor
· Arnhemium, Gelriae in Ripa Rheni Opp
· Autel Druidique prés de Ruremonde
· Caart figuratif vertoonende de landereyen en weiden toebehoorende aan de erfgename J. van Heythuyzen
· Caerte Figurative van de jurisdictie der stad Ruremonde.
· Caerte figuratie verbeeldende het kercksken tot Asselt mit aldaer gelegene huijsen als meede de kercke tot Swalmen mit dorpshuijsen ende de geene tot aan Suijdwijcks spick en Raeijer Str
· Caerte figuratieve van het clooster der Religieusen Penitenten binnen Ruremonde
· Caerte figurative van de jurisdictie der stad Ruremonde
· Carolus II, Dei Gratia, Kispaniarum et Indiarum, Rex Catholicus etc,
· Carte Figurative van de landeryen, weyden en pachthof genaemt het Haten bour toeberende aan de stad Ruremonde
· Carte de l' Enclavement de la Gueldre Autrichiene
· Carte figuratief van den Hof van G. Stienon geleegen aan de Steer
· Carte figurative dúne partie des terres communales dite Grand Heyde appartenant à la commune de Neer
· Carte figurative van de pachthoven, landerijen en weyden toebehoorende aan de erfgenaemen Matthias Buyssen C.S.
· Carte particuliere des environs de Roermonde, Venlo, le Marias de Peel
· Charte des genewärtigen Kriegs in Tuetschaland ou Carte de la Guerre present.
· De Rattentoren te Roermond
· De Roermonders bieden de sleutels hunner stad Keizer Karel V aan
· Debouwing kazerneterrein Hamstraat gezien naar westen. teekening nr. 6
· Demonstratio in siguris Eituationis Communitatum sive Pagorum Herten, Mehrum et Ohel a Sinistra parte e Neel, Leeuwen et Azenraedt a dextera parte Ruremundae Siti Omnes ad Dominatum de Dalenbroeck pertinentes
· Dionysius Carthesianus..
· Ducatus Geldriae nova tabula in Tetrarchias Noviomagi, Arnhemii, Ruremonde, ac Zutphaniae
· Episcopus Ruraemundensis
· Ernst Rasimir, Graaf van Nassou, Stadhouder van Friesland
· Figuratief van het pachthof genaamt Beekerhof ..onder Swalen, toebehoorende aan den heer Colpin
· Figuratieve kaart der stad Roermond met aanwijzing der bestaande kerken en kloosters, vóór de suppressie van 1774, 1780, 1794 en 1784
· Figuratieve kaart van de pachthoeve genaamd winkelhateboer ..onder
· Figuratieve kaart van eenige perselen weiland en slaghout toebehoorende aan de gemeente maasniel
· Figurative Kaart der Buurtwegen van Roermond, 3e blad
· Figurative kaart der Buurtwegen van Roermond, 2e blad
· Figurative kaart van gronden toebehoorende aan de gemeente Vlodrop
· Figurative kaart van het goed... den Borg ... te Merum, toebehoorende..baron von Glasenapp; genummerd A
· Gemeente Roemrond sectie C.
· Gemeente Roermond. School voor nuttige en beeldende kunsten. Prijskamp voor 1904/05. Afd. Boetseeren. Prijs toegekend aan M. van Eck 3 klasse kl. buste.
· Gezigt op Roermond
· Grondplan van uitbriding der bebouwingen in de gemeente Roermond. Uitbreiding II. Kad. sectiën B en D.
· Gueldre Espagnole , ou Quarier de Ruremonde dans le Duché de Gueldre avec ses Enclaves dans les Pays ciromvoisins
· Het Mirakeleus Beeld van onze Lieve Vrouw in het Zand bij Roemond
· Johannes Murmellius Philosophus
· Kaart figurative van eenige stukken heide, akkerland en weyland, toebehoorende aan de gemeente melick en Herkenbosch
· Kaart van de Wijerhof te Maasniel
· Kaart van de fortificatien van Roemrond aan de westzijde in 1749
· Kaart van de riddermatig adellijk huis Triest, geleegen in het hertogdom Limburg, canton de Roermond, gemeente Vlodrop, toebehoren de aan de Weledelen Heer Edmund Reitz de Frentz.
· Kadastrale Kaart Melick herkenbosch Sectie D 1e blad
· Kadastrale Kaart Melick herkenbosch Sectie E 3e blad
· Kadastrale kaart Melick/Herkenbosch Sectie A 1e blad
· Kadastrale kaart Melick/Herkenbosch Sectie A 2e blad
· Kadastrale kaart Melick/Herkenbosch Sectie A 3e blad
· Kadastrale kaart Melick/Herkenbosch Sectie B 1e blad
· Kadastrale kaart Melick/Herkenbosch Sectie B 2e blad
· Kadastrale kaart Melick/Herkenbosch Sectie B 4e blad
· Kadastrale kaart Melick/Herkenbosch Sectie C 2e blad
· Kadastrale kaart Melick/herkenbosch Sectie C 1e blad
· Kadastrale minuutplan gemeente maasniel
· Kerk te Posterholt
· L 'Eglise cathedrale de St. Christophore á Ruremonde
· La ville de Ruremonde prise sur la ncuvelle route de cette ville a Venloo
· Leclercq
· Luchtbeschermingsdienst Roermond: De uitwerking van de bombardementen op de stad Roermond
· Marie Cunigonde de Saxe, Princesse et Abesse d' Essen et de Thorn + 1826
· Nieuwe kerk te Haelen bisdom Roermond
· No. 2. Roermond. Sectie A, genaamd Weert, in 2 bladen. 1e blad
· No. 3. Roermond. Sectie A. 2e blad
· Nr. I 656 x 995 betreft: Leeuwen (noord)
· Nr. II 653 x 1000 betreft: Leeuwen (centrum).
· Nr. III 643 x 1000 betreft: Leeuwen (Zuid- Oost), Mijnheerkensen het Roermondse Veld
· Nr. IV 655 x 932 betreft: Leeuwen (Zuid- West) tot maasnieldorp
· Nr. IX 656 x 999 betreft: Gebroek
· Nr. VII 637 x 995 betreft: gebied tuusen maasniel (wijershof) en maalbroek.
· Nr. VIII 655 x 1000 betreft: op het Spick (o.a.Wijershof)
· Nr. XI 650 x 995 betreft: de straat en omgeving
· Nr. XI 655 x 1000 betreft: gebied tussen Gasthuishof- Cor- Nelishof- Asenraij- Maalbroek- op het Spick.
· Ontwerp verbouwing gemeente gasfabriek Roermond
· Ontwerp voor een nieuw (hoofd?) altaar in de parochiekerk te echt
· Ontwerp voor het bouwen eener nieuwe bewaarschool voor 400 armenkinderen
· Ontwerp voor het bouwen van een Ziekenhuis ter verpleging van aanstekende ziektens te Roermond, Hertogdom Limburg
· Op heden den XIIIden Juli 1885 bij de Feestelijke Opening der Rijks Museum Gebouwen is aan de Architect P.J.H. Cuypers
· Philippus II Dei Gratia Hispaniarum Indiarumque Rex, obijt 13 septmeber 1597
· Plan Gasfabriek Roermond
· Plan de Roermond
· Plan de Rouremond
· Plan de Ruremonde
· Plan der Stad zoo ende gelijk dezelve in haare straten en muren gelegen is
· Plan eener nieuwe kerk te Montfort; K. B. 7-3-1853 nr. 28
· Plan tot vergrooting der kerk Roggel
· Plan van de fortificatie der Stadt en gedetacheerde werken van Roermond 1702
· Plan van den doorsnit der Roure en maecken van den Dijck"" en ""Profil van den doorsnit der Roure en maecken van den Dijck
· Plan van een gedeelte van den ouden weg van Roermond naar Venlo in de gemeenten Maasniel en Roermond
· Plan vande Fortificatie der Stadt en gedetacheerde werken van Roermond 1702
· Plan von Rüremonde
· Plan von der Gegend Roermonde nebst beijde Laager.
· Plan voor de herstelling van het stadhuis te Roermond
· Plan wegens eene deuropening en galerie aan de kerk te Echt
· Plattegrond der gebouwen aan het Munster met de daaraan ontworpen vernaderingen en bijbouwingen
· Plattegrond der gebouwen van de Infirmerie en uittreksel uit de Kadastrale kaart met aanduiding der verschillende tot eenig militair einde gebruikt wordende en ontworpen gebouwen
· Plattegrond der gemeentegasfabriek te Roermond
· Plattegrond van Roermond
· Provincie Limburg; Gemeente Maasniel
· Refugium Peccatorum
· Revendiss. en Ampliss. Dominus D. Wilhelmus Lindanus H. Episcopus Gandavenis
· Roeremonde ano 1705
· Roermond
· Roermond, Hoofdstad va Spaans Gelderland
· Roermonde
· Roermont
· Ruermond
· Ruermond het Over Vierdeel van Gelderlandt
· Ruermonde
· Ruraemunda vulgo Roermond
· Ruremunda
· Schetsplan Rattentoren
· Sectie A, 2e blad, de Weert
· Sectie B, 1e blad, Ruremonder Veld
· Section C dite de Roer
· Stant teekeninge van de nieuwe te maeckene steenen Brugge over der Roer tot Roermonde 1751
· Stations Roermond Uitbreiding van het Hoofdgebouw
· Tetrachia Ducatus Geldriae Ruraemundensis
· Tetrachia Ducatus Geldriae Ruremondana sive Hispanica
· Toestand van de gemeente Roermond
· Toestand van de gemeente Roermond omstreeks het jaar 1220 - 1250
· Toestand van de gemeente Roermond omstreeks het jaar 1300
· Toestand van de gemeente Roermond omstreeks het jaar 1400
· Toestand van de gemeente Roermond omstreeks het jaar 1550
· Toestand van de gemeente Roermond omstreeks het jaar 1800
· Toestand van de gemeente Roermond omstreeks het jaar 1890
· Uitbreiding Munsterplein. Perspectivisch schetsontwerp. vue en aéroplane
· Uittreksel uit het Kadastrale plan Gemeente Roermond Dectie D. Toestand in het jaar 1819
· Une partic du village de Swalmen
· V 647 x 991 betreft: maasniel - dorp o.a. de Toren
· Venloo 1632
· Vista en Perspectiva de la Ciudad de Ruremonda, en Los Paises Baxos
· Z: D: Hoogw: Joannes Augustinus Paredis, Bisschop van Roermond Kammandeur der Orde van den Nederl. Leeuw.
· nr. VI 658 x 1002 betreft: Maasniel- dorp (Noord) met o.a. de Tegelarije.
· plan von de gegend Roermonde nebst beijde laager